Kronoloogia
Laulda on mõnus!
P

1794 - mitmehäälse koori olemasolu Kambja kiriku juures
1810-1820 - Kambjas õpetab noodilugemist eestlasest hernhuutlane Georg Beck
1835 - kõigil Kambja kirikukoori lauljail on oma noot
1860ndate algus - kirikukoorist saab kihelkonnakoor
1869 - I Eesti Üldlaulupidu, Kambja meeskoor sammub rongkäigus 36ndana
1972-1990 - Kambja koor tegutseb koos Tartu Raudteeklubi segakooriga ühise dirigendi käeall
1991 - koori lipu valmimine
1994 - Kambja koori 200. aastapäeva laulupidu 20 kollektiivi osavõtul
1999 - XXIII Üldlaulupidu

2000 - Soome - Eesti laulupidu Tallinnas

2003 - Reis ja esinemised Jyväskülä lähedal Toivokkas

2003 - Reis Peterburgi, esinemine Jaani kirikus
2004 - XXIV Üldlaulupidu
2007 - koor saab nime "Läte"

2007 - Soome - Eesti laulupidu Poris
2008 - koor saab uuendatud logo
2009 - Esinemine ETV saates "Laululahing"
2009 - XXV Üldlaulupidu
2013 - Osalemine Europeade festivalil Ungaris
2014 - XXVI Üldlaulupidu

2015 - Koori reis Austriasse, Kapruni linna, seal esinemised.

2016 - Koori reis Prahasse, esinemised festivalil.

2017 - Koori reis Horvaatiasse, esinemised festivalil.

2018 - Umapido.

2018 - Saaremaa reis, esinemised.