2 sajandit koorilaulu
Laulda on mõnus!
P

Koorilaulu ajaloost

Kambja laulukoori tekkelugu on seotud vennastekoguduse liikumisega Eestis. Vennastekoguduse liikumine kandus Eesti aladele Saksamaalt. Kambja oli 18. sajandil vennastekoguduse liikumise keskuseks. Vennasteuniteedi liikme visitatsiooniprotokollis on märge, et 1794. aastal esitati Kambja kirikus laululõike meeste, naiste ja lastekoori poolt vaheldumisi, mis tekitas algelise mitmehäälsuse. Seda kogudusest ja lastekoorist koosnevat mitmehäälset laulukoori peab Kambja laulukoor Läte oma eelkäijaks.

Et Kambjas on koor käesolevaks ajaks pidevalt tegutsenud juba üle kahesaja aasta, võib seda lugeda teadaolevalt Eesti vanimaks segakooriks. Seega on Kambja ja Kambja laulukoor Läte olulisel kohal mitmehäälsuse ja koorikultuuri tekkimisel Eestis.